Koupací biotop je uměle založené jezírko bez přítoku, ve kterém dochází k čištění vody pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů.
Na betonové zbytky starého koupaliště byly dobetonovány nové konstrukce dvou nádrží biotopu – regenerační a koupací. Technologie cirkulace vody je schovaná v podzemním kolektoru a strojovně. Sadové úpravy zahrnují dětské vodní hřiště, opičí dráhu, kamenné pole a rozmanitou výsadbu suchozemských i vodních rostlin. Lávky na ostrovy jsou jedna z modřínu a druhá z kvalitní imitace dřeva z kompozitního materiálu. Dlažby a zahradní prvky byly použity od designového výrobce.
Architektura celého areálu tak vytváří klidovou zónu jako rovnováhu vodní plochy, rostlin a herních prvků zasazených vytvořených v souladu s okolním prostředí.