Náměstí v Březně prošlo komplexní revitalizací. Oproti předchozí podobě je nyní náměstí jasně vymezeno a vznikla zde i parkovací stání. Díky vstřícnému přístupu městyse a koordinaci se zhotovitelem – společností H-INTES, byla původně plánovaná revitalizace zkrácena z pěti let na tři roky.
Součástí revitalizace byla i kompletní úprava kolem sochy Svatého Floriana, nový vodovod, veřejné osvětlení, mobiliář, nové architektonické prvky náměstí či sadové úpravy. Upraven byl i prostor před poštou a farou tak, že je zde zřetelně vymezený prostor náměstí s možnosti parkování.