Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové v Mnichově Hradišti a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské školy. Nový dům stojí samostatně, čímž podporuje propustnost adekvátní vnitrobloku. Volností a umístěním domu je zdůrazněna i jeho centrální poloha a význam v celém novém městském parku.
Dům má pevnou a jasnou skořápku. Vnitřek je naopak proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy domu, které jsou jednoduše a flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Přízemí je oporou. Dům se v něm velkoryse otevírá k ulici i do boční uličky transparentní stěnou jídelny. Kubus kuchyňského zázemí naopak tvoří pevná záda, která jsou i podnoží horního patra. Jídelna je rozdělena na dva navzájem oddělitelné prostory s různou proporcí, kapacitou i světelnou atmosférou. Oba prostory nabízejí přímé propojení s ulicí samostatným vstupem i dveřmi v prosklené fasádě.