Novou budovu Kliniky Rajniš projektoval s ohledem na okolí i s myšlenkou na příjemné prostředí pro pacienty. Na rozdíl od jiných návrhů, které budovu přimykaly k pískovcovému skalnímu masivu se Martin Rajniš rozhodl udělat ze skály protihráče prosklené jižní strany Kliniky, ta navíc svými tvary odkazuje k vzorům klinik z první republiky. Starou i novou nemocnici propojil patnáctimetrovou lávkou. Směrem ke skále evokuje budova otevřenou náruč, dojem podpořený hladkými plochami čirého skla. Použití celoprosklených fasád musí splňovat estetické, technologické i bezpečnostní požadavky, které nemusí být na první pohled zřejmé.