První ročník regionální soutěže Mladoboleslavská cena za architekturu zná své vítěze. Ve čtvrtek 18. dubna 2024 byly v rámci slavnostního večera uděleny dvě hlavní ceny, a to ambulantní budově Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi a Komunitnímu centru Mírová v Mnichově Hradišti. Ceny za speciální počiny získaly parkovací dům P+R U Stadionu, nábřežní cyklostezka a interiér objektu Pluhárna (vše Mladá Boleslav), společně s přestupním terminálem veřejné dopravy a víceúčelovým objektem Kafé Ořech (oboje Mnichovo Hradiště). Slavnostnímu vyhlášení předcházela stejně jako u sesterské Krkonošské ceny za architekturu debata odborníků v oblasti architektury a územního plánování se zástupci samospráv a dalších organizací z regionu Mladoboleslavsko. Generálním partnerem Mladoboleslavské ceny za architekturu je Nadační fond Škoda Auto, akce se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Mgr. Petry Peckové. Dalšími partnery akce jsou Česká komora architektů, Ilex design, Kámen Pečky a Pluhárna.

Hlavní cena

Komunitní centrum Mírová

PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.

Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové v Mnichově Hradišti a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské školy. Nový dům stojí samostatně, čímž podporuje propustnost adekvátní vnitrobloku. Volností a umístěním domu je zdůrazněna i jeho centrální poloha a význam v celém novém městském parku.
Dům má pevnou a jasnou skořápku. Vnitřek je naopak proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy domu, které jsou jednoduše a flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Přízemí je oporou. Dům se v něm velkoryse otevírá k ulici i do boční uličky transparentní stěnou jídelny. Kubus kuchyňského zázemí naopak tvoří pevná záda, která jsou i podnoží horního patra. Jídelna je rozdělena na dva navzájem oddělitelné prostory s různou proporcí, kapacitou i světelnou atmosférou. Oba prostory nabízejí přímé propojení s ulicí samostatným vstupem i dveřmi v prosklené fasádě.

Ambulantní budova Kliniky Dr. Pírka

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, MgA. David Kubík

Novou budovu Kliniky Rajniš projektoval s ohledem na okolí i s myšlenkou na příjemné prostředí pro pacienty. Na rozdíl od jiných návrhů, které budovu přimykaly k pískovcovému skalnímu masivu se Martin Rajniš rozhodl udělat ze skály protihráče prosklené jižní strany Kliniky, ta navíc svými tvary odkazuje k vzorům klinik z první republiky. Starou i novou nemocnici propojil patnáctimetrovou lávkou. Směrem ke skále evokuje budova otevřenou náruč, dojem podpořený hladkými plochami čirého skla. Použití celoprosklených fasád musí splňovat estetické, technologické i bezpečnostní požadavky, které nemusí být na první pohled zřejmé.

Počiny

POČIN ZA KONTEXT S HISTORIÍ Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi

Ing. arch. Josef Pleskot

Lávka, která měří celkem 196 metrů včetně předpolí a navazuje na strategickou dálkovou cyklotrasu Greenway Jizera, byla citlivě zasazena do stávající krajiny a počítá se i s další rekultivací přilehlé oblasti podél řeky až k soutoku s Klenicí . O návrh se postaral renomovaný architekt Josef Pleskot a nová lávka přes Jizeru ladí tvarem i konstrukcí se stávajícím železničním mostem. Zachovává tak odkaz klasické dopravní infrastruktury a posouvá jej do budoucnosti v souladu s vývojem společnosti a trendy v osobní dopravě.

POČIN ZA PŘÍKLADNÉ ŘEŠENÍ MĚSTSKÉHO PARKOVÁNÍ Parkovací dům P+R U Stadionu, Mladá Boleslav

CR Project s.r.o.

Parkovací dům, který pomáhá řešit nedostatečnou kapacitu parkovacích míst v Mladé Boleslavi. Ten vznikl v ulici U Stadionu a nabízí 318 parkovacích míst. Architektonické ztvárnění budovy, její moderní a pro motoristy vstřícné uspořádání ji vhodně začleňuje do organismu města.

 

POČIN ZA KULTIVOVANÉ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště

re:architekti

Novostavba autobusového terminálu v blízkosti vlakového nádraží. Jedná se o terminál s obousměrným vjezdem a výjezdem autobusů. Pět nástupišť v jedné řadě přiléhá nástupní hranou k železniční stanici. Důležité je  vnímání hlavního směru pěšího směru při výstupu z vlaku či autobusu, tedy ulici Jana Švermy s přilehlým parkem směrem ke kinu a dál na náměstí, který spolutvoří dojem z autobusového nádraží. Z jihovýchodního rohu pak ústí na prostranství pěší stezka z ulice Harantovy doplňující třetí zelenou osu, která míří do tohoto prostoru. Součástí návrhu jsou i kryté čekárny, které svou formou odkazují na historický trubkový mobiliář 50. let 20. století.

POČIN ZA SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS Víceúčelový objekt Kafé Ořech

Ing. arch. Marek Lehmann

Příjemný a stylový prostor pro setkávání lidí cca 100 m od centra města Mnichovo Hradiště.  Místo, které vytvořili majitelé ve spolupráci s architekty z ateliéru Archigroup srdcem a láskou.

Cílem rovněž bylo pomocí kompozice a členění fasád docílit pro místo přirozeného malého měřítka
a určité původní syrovosti hmoty, která dává tušit svým výrazem, že se jedná o současnou novostavbu, komunikuje však některými detaily a materiály i s historickou místní zástavbou. I materiálové by mela tedy stavba odpovídat umístění v měřítkově drobné a spíše tradiční zástavbě.

POČIN ZA PROCES A KOMUNITNÍ PŘESAH Pluhárna – rekonstrukce nové haly

Ing. Marek Burda

Pluhárna je jedním z architektonických dědictví dokumentující počátek průmyslové éry Mladé Boleslavi. Areál je tvořen dvěma průmyslovými halami z přelomu 19. a 20. století, mezi kterými se nachází sportovní hřiště. Své pojmenování získal v roce 1916, kdy se tu začal kompletovat motorový pluh Excelsior z dílny společnosti Laurin & Klement.
Projekt revitalizace Pluhárny byl rozdělen do tří etap. V té první šlo o co nejrychlejší a nejekonomičtější zprovoznění areálu pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zpětná vazba počátečního provozu pak pomohla přesně definovat další fáze rekonstrukce, na jejichž konci by mělo dojít k úplnému propojení areálu s okolím, které je tvořeno několika středními školami a parkem.
Navzdory probíhající rekonstrukci již od léta 2021 Pluhárna slouží k pořádání kulturních a dalších akcí.

Další nominace

Revitalizace náměstí v Březně

Hlaváček architekti / prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Náměstí v Březně prošlo komplexní revitalizací. Oproti předchozí podobě je nyní náměstí jasně vymezeno a vznikla zde i parkovací stání. Díky vstřícnému přístupu městyse a koordinaci se zhotovitelem – společností H-INTES, byla původně plánovaná revitalizace zkrácena z pěti let na tři roky.
Součástí revitalizace byla i kompletní úprava kolem sochy Svatého Floriana, nový vodovod, veřejné osvětlení, mobiliář, nové architektonické prvky náměstí či sadové úpravy. Upraven byl i prostor před poštou a farou tak, že je zde zřetelně vymezený prostor náměstí s možnosti parkování.

Volnočasový areál park obora Kosmonosy

Jana Stejskalová, Karel Kraml, Jakub Doucha, Břetislav Heczko

Koupací biotop je uměle založené jezírko bez přítoku, ve kterém dochází k čištění vody pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů.
Na betonové zbytky starého koupaliště byly dobetonovány nové konstrukce dvou nádrží biotopu – regenerační a koupací. Technologie cirkulace vody je schovaná v podzemním kolektoru a strojovně. Sadové úpravy zahrnují dětské vodní hřiště, opičí dráhu, kamenné pole a rozmanitou výsadbu suchozemských i vodních rostlin. Lávky na ostrovy jsou jedna z modřínu a druhá z kvalitní imitace dřeva z kompozitního materiálu. Dlažby a zahradní prvky byly použity od designového výrobce.
Architektura celého areálu tak vytváří klidovou zónu jako rovnováhu vodní plochy, rostlin a herních prvků zasazených vytvořených v souladu s okolním prostředí.

Lávka přes Jizeru Mnichovo Hradiště

LINK PROJEKT s.r.o.

Propojení Mnichova Hradiště s obcí Klášter Hradiště nad Jizerou a budoucí součást sítě cyklostezek Greenway Mrlina. To jsou dvě hlavní funkce, které bude plnit nový most přes Jizeru u sídla firma Kofola na kraji Mnichova Hradiště v Černé ulici.

Bytovka Celno

PRO4ARCH s.r.o.

Novostavba bytovky v lokalitě Na Celně v Mladé Boleslavi nabízí příjemné místo pro bydlení na okraji průmyslového města. Některé byty mají krásný výhled na přírodní park Chlum. Dům se nachází v nově vzniklé lokalitě řadových a vila domů s podobným architektonickým rukopisem. Lokalita je klidná a milá, obklopená zelení, v budoucnu bude u jižního plotu vybudován malinký lesopark s vodním prvkem a dětské hřiště. Nepravidelný tvar pozemku, blízkost plynovodu a orientace ke světovým stranám definuje dynamický lichoběžníkový tvar objektu, který je rozdělen do čtyř stavebních celků. Parkování je řešeno na vlastním centrálním parkovišti na severozápadě pozemku a v řadě podélných stání na jihu pozemku.
Jednotlivé vchody se nachází na severní fasádě objektu, obývací pokoje orientovány na jih, ložnice po celém obvodě a koupelny různorodě. Celkem je v objektu 12 bytů.

O Mladoboleslavské ceně za architekturu

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině.

Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, stejně jako identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a vytváříme. „Pilotní ročník chápeme jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři architektonické přehlídky spolu s porotou zavádějí skrze kritéria regionální ceny nový pohled na architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí.“
Ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské a Mladoboleslavské ceny za architekturu.

Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné.

Statut Mladoboleslavské ceny za architekturu
Území bývalého okresu Mladá Boleslav

 

Pořadatel

Mladoboleslavskou cenu za architekturu pořádá spolek České centrum pro architekturu ve spolupráci s ústavem Pluhárna.

První ročník soutěžní přehlídky navazuje na dva úspěšné ročníky Krkonošské ceny za architekturu, pořádané v uplynulých letech v regionu MAS Krkonoše. Mladoboleslavská cena se koná i díky hlavnímu partnerovi Nadačnímu fondu Škoda Auto, který ocenění podpořil v grantové výzvě Kultura má zelenou.

Vítězné stavby a počiny budou oceněny v rámci slavnostního večera v ústavu Pluhárna v Mladé Boleslavi, který proběhne 18. dubna 2024 od 17 hod.

„Cílem naší grantové výzvy je iniciovat vznik odvážných a vizionářských projektů, které rozvíjejí sociální a kulturní kontakty obyvatel a spolupráci různých komunit v regionech, kde náš nadační fond působí. Mladoboleslavská cena za architekturu má podle nás potenciál pozvednout region v očích široké veřejnosti, vzbudit zájem obyvatel o lokální architekturu a podpořit vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.“
Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto

Porota

M.A. Martin Kloda

autorizovaný architekt ČKA, www.archwerk.cz | proškolený porotce ČKA, člen PS ČKA pro legislativu | specialista na stavební zákon a územní plánování | doktorské studium na FA ČVUT | člen Rady architektů města Liberce | senior manažer Pražské developerské společnosti

Ing. arch. MgA. David Mateásko

autorizovaný architekt ČKA, mad-arch.com | Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže | městský architekt města Kolín | Osobnost architektury za přínos Středočeskému kraji | předseda Stavovského soudu České komory autorizovaných architektů

Mgr. A. Jan Hofman

autorizovaný architekt ČKA, architekt ve společnosti Jakub Cigler architekti, www.jakubcigler.archi

Ing. arch. Mgr. Emília Jarošová

praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.ilex.cz | účastník architektonických soutěží | specialista na muzejní architekturu a výstavnictví | autor zahajovací výstavy 2x100 Národního muzea 2018

MgA. Andrea Thiel Lhotáková

nezávislá fotografka specializující se na architekturu, šperky a design, www.andreal.net

Kontakty

Ing. arch. Josef Smutný
775 550 017
josef@ilex.cz

Partneři

Hlavní partner

PARTNEŘI

Partnerské projekty