Ročník 2023
přihlašujte zde

O Mladoboleslavské ceně za architekturu

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině.

Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, stejně jako identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a vytváříme. „Pilotní ročník chápeme jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři architektonické přehlídky spolu s porotou zavádějí skrze kritéria regionální ceny nový pohled na architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí.“
Ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské a Mladoboleslavské ceny za architekturu.

Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné.

Statut Mladoboleslavské ceny za architekturu
Území bývalého okresu Mladá Boleslav

 

Poslední možnost přihlásit projekt do soutěžní přehlídky – 11. února uzavíráme přihlášky.

 

Pořadatel

Mladoboleslavskou cenu za architekturu pořádá spolek České centrum pro architekturu ve spolupráci s ústavem Pluhárna.

První ročník soutěžní přehlídky navazuje na dva úspěšné ročníky Krkonošské ceny za architekturu, pořádané v uplynulých letech v regionu MAS Krkonoše. Mladoboleslavská cena se koná i díky hlavnímu partnerovi Nadačnímu fondu Škoda Auto, který ocenění podpořil v grantové výzvě Kultura má zelenou.

Finalisté Mladoboleslavské ceny za architekturu 2023 budou oznámeni na jaře roku 2024 a vítězné stavby a počiny budou oceněny v rámci slavnostního večera v ústavu Pluhárna v Mladé Boleslavi.

„Cílem naší grantové výzvy je iniciovat vznik odvážných a vizionářských projektů, které rozvíjejí sociální a kulturní kontakty obyvatel a spolupráci různých komunit v regionech, kde náš nadační fond působí. Mladoboleslavská cena za architekturu má podle nás potenciál pozvednout region v očích široké veřejnosti, vzbudit zájem obyvatel o lokální architekturu a podpořit vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.“
Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto

Porota

M.A. Martin Kloda

autorizovaný architekt ČKA, www.archwerk.cz | proškolený porotce ČKA, člen PS ČKA pro legislativu | specialista na stavební zákon a územní plánování | doktorské studium na FA ČVUT | člen Rady architektů města Liberce | senior manažer Pražské developerské společnosti

Ing. arch. MgA. David Mateásko

autorizovaný architekt ČKA, mad-arch.com | Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže | městský architekt města Kolín | Osobnost architektury za přínos Středočeskému kraji | předseda Stavovského soudu České komory autorizovaných architektů

Mgr. A. Jan Hofman

autorizovaný architekt ČKA, architekt ve společnosti Jakub Cigler architekti, www.jakubcigler.archi

Ing. arch. Mgr. Emília Jarošová

praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.ilex.cz | účastník architektonických soutěží | specialista na muzejní architekturu a výstavnictví | autor zahajovací výstavy 2x100 Národního muzea 2018

MgA. Andrea Thiel Lhotáková

nezávislá fotografka specializující se na architekturu, šperky a design, www.andreal.net

Kontakty

Ing. arch. Josef Smutný
775 550 017
josef@ilex.cz

Partneři

Hlavní partner

PARTNEŘI

Partnerské projekty